Usługi księgowe

Usługi księgowe

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • prowadzenie ewidencji ryczałtowej
 • prowadzenie ewidencji sprzedaży i zakupu dla potrzeb podatku od towarów i usług VAT
 • kompleksowa obsługa kadrowo-płacowa
 • sporządzanie miesięcznych i rocznych sprawozdań finansowych
 • sporządzanie obowiązkowych sprawozdań statystycznych dla GUS
 • sporządzanie oraz przekazywanie deklaracji do Urzędu Skarbowego, ZUS, PFRON i innych instytucji państwowych
 • reprezentowanie Klienta w w/w instytucjach
 • rozliczenie roczne podatku dochodowego od osób fizycznych
 • i inne według indywidualnych ustaleń z klientem.