Pomoc w rozpoczęciu działalności

Pomoc w rozpoczęciu działalności

  • rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym lub dokonanie wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej,
  • rejestracja w Urzędzie Skarbowym – VAT-R
  • rejestracja w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych,
  • założenie planu kont zgodnego z Ustawą o Rachunkowości
  • przygotowanie umów o pracę dla pracowników.